• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij Van Tongerloo Scooters

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij Van Tongerloo Scooters?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij Van Tongerloo Scooters
Je bent hier:

Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Tongerloo Scooters

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Van Tongerloo Scooters, Tulpstraat 17, 4261CL, Wijk en Aalburg, Nederland, KvK-nummer 62485644. Deze privacyverklaring geeft een beeld van ons privacybeleid, inclusief welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen en hoe u de persoonsgegevens kunt inzien. Persoonsgegevens worden door ons op een eerlijke manier gebruikt en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verkoop en inkoop van motorische voertuigen en voor zover dit in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming. Betreffende de verkoop en/of inkoop van motorische voertuigen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straatnaam
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (mobiel en vast)
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Rijbewijsnummer
 • Bankrekeningnummer

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor onderstaande doeleinden:
 • Vrijwaring motorisch voertuig
 • Tenaamstelling motorisch voertuig
 • Garantieaanmelding motorisch voertuig
 • Inkoopverklaring motorisch voertuig
 • Facturatie motorisch voertuig
 • Import/export motorisch voertuig
 • Onderhoudshistorie motorisch voertuig

U geeft uitsluitend en uitdrukkelijk toestemming aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derden, indien noodzakelijk. De persoonsgegevens kunnen in het kader van bovenstaande doeleinden worden verstrekt aan derden, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben getekend. Persoonsgegevens die door RDW wet- en regelgeving verplicht worden gesteld om de RDW- transactie en -dienst te kunnen uitvoeren zullen door ons worden verstrekt. U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming door ondertekening van de machtiging-/wilsverklaring.

AVG-privacyrechten

De privacyrechten die u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft kunt u door middel van een verzoek aan ons uitoefenen. Dit verzoek kunt u indienen via info@vantongerlooscooters.nl, t.a.v. R.A.M. van Tongerloo.

Vragen?

Ter aanvulling van uw volledigheid over de omvang van uw rechten en plichten verwijzen wij u naar de Algemene verordening gegevensbescherming. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van uw privacy, dan kunt u contact opnemen via info@vantongerlooscooters.nl, t.a.v. R.A.M. van Tongerloo.